Học tiếng Anh cùng BBC 28: World news - June - 23rd - 2014

Học tiếng Anh cùng BBC 28 [caption id="attachment_4502" align="aligncenter" width="300"] Học tiếng Anh cùng BBC 28[/caption] Trong phần này các bạn sẽ được nghe các đoạn video tổng hợp các tin tức hàng ngày trên thế giới với độ dài 1 phút ...

Học tiếng Anh cùng BBC 27: World news - June - 16th - 2014

Học tiếng Anh cùng BBC 27 [caption id="attachment_4502" align="aligncenter" width="300"] Học tiếng Anh cùng BBC 27 [/caption] Trong phần này các bạn sẽ được nghe các đoạn video tổng hợp các tin tức hàng ngày trên thế giới với độ dài 1 phút ...

Học tiếng Anh cùng BBC 26: World news - November -12th- 2013

Học tiếng Anh cùng BBC 26 [caption id="attachment_4502" align="aligncenter" width="300"] Học tiếng Anh cùng BBC 26[/caption] Trong phần này các bạn sẽ được nghe các đoạn video tổng hợp các tin tức hàng ngày trên thế giới với độ dài 1 phút của ...

Học tiếng Anh cùng BBC 25: World news - November -28th- 2013

Học tiếng Anh cùng BBC 25 [caption id="attachment_4502" align="aligncenter" width="300"] Học tiếng Anh cùng BBC 25[/caption] Trong phần này các bạn sẽ được nghe các đoạn video tổng hợp các tin tức hàng ngày trên thế giới với độ dài 1 phút ...

Học tiếng Anh cùng BBC 24: World news - December -16th- 2013

Học tiếng Anh cùng BBC 24 [caption id="attachment_4502" align="aligncenter" width="300"] Học tiếng Anh cùng BBC 24[/caption] Trong phần này các bạn sẽ được nghe các đoạn video tổng hợp các tin tức hàng ngày trên thế giới với độ dài 1 phút của ...

Học tiếng Anh cùng BBC 23: World news - April - 22nd - 2014

Học tiếng Anh cùng BBC 23 [caption id="attachment_4502" align="aligncenter" width="300"] Học tiếng Anh cùng BBC 23[/caption] Trong phần này các bạn sẽ được nghe các đoạn video tổng hợp các tin tức hàng ngày trên thế giới với độ dài 1 phút ...

Học tiếng Anh cùng BBC 22: World news - April - 28th - 2014

Học tiếng Anh cùng BBC 22 [caption id="attachment_4502" align="aligncenter" width="300"] Học tiếng Anh cùng BBC 22[/caption] Trong phần này các bạn sẽ được nghe các đoạn video tổng hợp các tin tức hàng ngày trên thế giới với độ dài 1 phút ...

Học tiếng Anh cùng BBC 21: World news - January -16th - 2014

Học tiếng Anh cùng BBC 21 [caption id="attachment_4502" align="aligncenter" width="300"] Học tiếng Anh cùng BBC 21[/caption] Trong phần này các bạn sẽ được nghe các đoạn video tổng hợp các tin tức hàng ngày trên thế giới với độ dài 1 phút ...

Học tiếng Anh cùng BBC 20: World news - April - 15th - 2014

Học tiếng Anh cùng BBC 20 [caption id="" align="aligncenter" width="300"] Học tiếng Anh cùng BBC 20[/caption] Trong phần này các bạn sẽ được nghe các đoạn video tổng hợp các tin tức hàng ngày trên thế giới với độ dài 1 phút của ...

Học tiếng Anh cùng BBC 19: World news - April - 8th - 2014

Học tiếng Anh cùng BBC 19 [caption id="attachment_4502" align="aligncenter" width="300"] Học tiếng Anh cùng BBC 19 [/caption] Trong phần này các bạn sẽ được nghe các đoạn video tổng hợp các tin tức hàng ngày trên thế giới với độ dài 1 phút ...

Học tiếng Anh cùng BBC 18: World news - June - 2nd - 2014

Học tiếng Anh cùng BBC 18 [caption id="attachment_4502" align="aligncenter" width="300"] Học tiếng Anh cùng BBC 18 [/caption] Trong phần này các bạn sẽ được nghe các đoạn video tổng hợp các tin tức hàng ngày trên thế giới với độ dài 1 phút ...

Học tiếng Anh cùng BBC 17: World news - May - 26th - 2014

Học tiếng Anh cùng BBC 17 [caption id="" align="aligncenter" width="300"] Học tiếng Anh cùng BBC 17[/caption]   Trong phần này các bạn sẽ được nghe các đoạn video tổng hợp các tin tức hàng ngày trên thế giới với độ dài 1 phút của ...

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • 10,5 triệu

    Chỉ còn 7.9 triệu/khoá học 60 buổi

    Ưu đãi khủng

  • Cho 200 khách hàng đầu tiên
  • Nhanh tay lên!

Thời gian ưu đãi cho khóa học

Sau khi bạn đăng ký bộ phận tư vấn viên sẽ gọi lại và xác nhận khóa học với bạn trong thời gian sớm nhất

Ngày
Giờ
Phút
Giây