Các nhóm từ dùng để nối câu trong tiếng Anh

Các nhóm từ dùng để nối câu trong tiếng Anh 1. Những từ dùng để thêm thông tin • and (và) • also (cũng) • besides (ngoài ra) • first, second, third… (thứ nhất, thứ hai, thứ ba…) • in addition (thêm vào đó) • in the first place, in the ...

20 Idioms về tình yêu trong tiếng Anh

20 Idioms về tình yêu trong tiếng Anh Việc sử dụng thành ngữ và những cụm từ luôn đi cùng nhau, đối với bất kì ngôn ngữ nào cũng khiến bạn trở thành một người "có tài ăn nói". FALL IN LOVE WITH SOMEBODY Phải lòng, yêu ai đó I ...

PDF Idioms and Phrasal Verbs (Advanced)

PDF Idioms and Phrasal Verbs (Advanced) Sau khi chia sẻ những cuốn sách hay giúp các bạn tự học tiếng Anh, và khí ad nhận được lời cám ơn từ các bạn, ad cảm nhận được một điều thật ý nghĩa. Và đó là lý do Freetalk English tiếp tục tìm ...

PDF Idioms and phrasal verb - Intermediate

PDF Idioms and phrasal verb - Intermediate Oxford Word Skills: Idioms and Phrasal Verbs là một cuốn trong bộ tài liệu về từ vựng Oxford Word Skills. Tuyển tập về idioms và phrasal verbs gồm 2 cuốn phù hợp cho trình độ intermediate và advanced. Idioms and Phrasal ...

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  • 10,5 triệu

    Chỉ còn 7.9 triệu/khoá học 60 buổi

    Ưu đãi khủng

  • Cho 200 khách hàng đầu tiên
  • Nhanh tay lên!

Thời gian ưu đãi cho khóa học

Sau khi bạn đăng ký bộ phận tư vấn viên sẽ gọi lại và xác nhận khóa học với bạn trong thời gian sớm nhất

Ngày
Giờ
Phút
Giây