Học tiếng Anh qua bài hát Superhero

Học tiếng Anh qua bài hát Superhero

Bài hát: Superhero - Chris Linton, Unknown Brain

Lời bài hát 

[Verse 1: Chris Linton] Like you, be strong, to hold the powers of the sun To dream, believe, in strength now I’m the only one, only one I was an ordinary boy Until I broke the rules, my life destroyed, my life destroyed Until I woke awake, scream my mind I shout the ground shakes How much can I take? My mind will break Will it break? What can I take? Can I be your superhero? Superhero [Drop] Can I be your superhero? Superhero, superhero, superhero [Verse 2: Chris Linton] Fly up, away, it’s the first time of today, today To dream, believe, you are the strength, you’re all i need, need, need Oh, gonna give it a shot, only one of me, to shoot you off from the enemy Your superhero Your superhero [Drop] Can I be your superhero? Superhero, superhero, superhero Can I be your superhero?

  • 10,5 triệu

    Chỉ còn 7.9 triệu/khoá học 60 buổi

    Ưu đãi khủng

  • Cho 200 khách hàng đầu tiên
  • Nhanh tay lên!

Thời gian ưu đãi cho khóa học

Sau khi bạn đăng ký bộ phận tư vấn viên sẽ gọi lại và xác nhận khóa học với bạn trong thời gian sớm nhất

Ngày
Giờ
Phút
Giây