Học tiếng Anh qua truyện cổ tích: The Rabbit and the Tortoise

The Rabbit and the Tortoise
Once upon a time, there was a rabbit.
"Ah…ah… I feel sleepy. I feel very sleepy."
Then he hopped down the hill and met some friends, the pig, the goat, and the cow.
"Hi! Oink, oink."
"Hi! Bleat, bleat."
"Hi! Moo, moo."
"Good to see you.
I’m bored, let’s play together."
"Play together?"
They met the tortoise.
"Hi, tortoise! I am happy to see you."
"Hi, rabbit. I am happy to see you, too."
"Can you run?
Okay, let’s have a race."
"Fine."
The next day at noon, all the animals came to see the fun.
"How are you doing?"
"Fine. You know what?
Tortoise is almost 100 years old."
"Poor tortoise!"
"Why don’t we start over here?
Let me draw a line."
"Okay!"
The race was about to start.
"Tortoise, are you ready?"
"Yes, I am ready."
At last the cow called out.
"Ready, steady, go!"
"I must run fast.
I can win.
Tortoise is slow.
I must run fast."
"I must go fast.
I can win.
I am not slow.
I must hurry."
The rabbit shot ahead and ran briskly for some time.
"Where is the tortoise?
Haha, I can’t see him.
Haha, I win."
Tortoise just crossed the bridge.
"Where is the rabbit?
I can’t see him.
I must hurry. I must hurry.
But I am tired."
Rabbit was tired, too.
Rabbit sat down under the mushroom tree.
"Poor guy! Even if I take a nap, he can’t catch up with me.
Ah… I feel so sleepy."
Tortoise sweated heavily.
He walked to the mushroom tree where the rabbit slept.
"Oh, rabbit is fast asleep.
Sweet dreams, rabbit. I must hurry."
Tortoise was almost at the finish line.
"Wow, almost at the finish line.
I did it. I did it.
10 more steps to go. 10… 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1."
At last, tortoise won the race.
"I am the winner.
I came in the first."
"You did it, tortoise."
"You are the winner."
"Congratulations!"
"Where is the rabbit?
What is he doing?"
"I lost. Tortoise won the race."
[caption id="attachment_25216" align="aligncenter" width="506"]The Rabbit and the Tortoise The Rabbit and the Tortoise[/caption]

Từ vựng

rabbit: con thỏ hill: đồi núi tortoise: con rùa race: cuộc đua shot ahead: phóng lên trước briskly: nhanh nhẹn bridge: cây cầu mushroom tree: cây nấm rơm sweated: đổ mồ hôi winner: người chiến thắng
"I lost. Tortoise won the race."

Từ vựng

rabbit: con thỏ hill: đồi núi tortoise: con rùa race: cuộc đua shot ahead: phóng lên trước briskly: nhanh nhẹn bridge: cây cầu mushroom tree: cây nấm rơm sweated: đổ mồ hôi winner: người chiến thắng
  • 10,5 triệu

    Chỉ còn 7.9 triệu/khoá học 60 buổi

    Ưu đãi khủng

  • Cho 200 khách hàng đầu tiên
  • Nhanh tay lên!

Thời gian ưu đãi cho khóa học

Sau khi bạn đăng ký bộ phận tư vấn viên sẽ gọi lại và xác nhận khóa học với bạn trong thời gian sớm nhất

Ngày
Giờ
Phút
Giây