Những cụm từ tiếng Anh thường đi với ON, IN và AT

Những cụm từ tiếng Anh thường đi với ON, IN và AT

[caption id="attachment_24470" align="aligncenter" width="429"]Những cụm từ tiếng Anh thường đi với ON, IN và AT Những cụm từ tiếng Anh thường đi với ON, IN và AT[/caption]
  1. Cụm từ tiếng Anh thường gặp với giới từ in

– in addition: ngoài ra, thêm vào. – in advance: trước – in the balance: ở thế cân bằng – in brief: nói tóm lại – in all likelihood: có khả năng – in common: có điểm chung – in charge of: chịu trách nhiệm – in danger: đang gặp nguy hiểm – in debt: đang mắc nợ – in dispute with sb/st:trong tình trạng tranh chấp với – in ink: bằng mực – in time : kịp lúc – in the end: cuối cùng – in favor of: ủng hộ – in fact: thực vậy – in fear of doing st: lo sợ điều gì – in (good/ bad) condition: trong điều kiện tốt or xấu – in general: nhìn chung – in a hurry:đang vội – in love: đang yêu – in a moment: một lát nữa – in need: đang cần – in other words: nói cách khác – in pain: đang bị đau – in the past: trước đây – in practice: đang tiến hành – in public: trước công chúng – in particular: nói riêng – in short: tóm lại – in trouble with: gặp rắc rối về – in time: vừa kịp giờ – in turn: lần lượt – in silence: trong sự yên tĩnh – in recognition of: được công nhận
  1. Cụm từ tiếng Anh thường gặp với giới từ at

– at any rate: bất kì giá nào – at disadvantage: gặp bất lợi – at fault: sai lầm – at present: hiẹn tại, bây giờ – At times: thỉnh thoảng – At hand: có thể với tới – At heart: tận đáy lòng – At once: ngay lập tức – At length: chi tiết – At a profit: có lợi – At a moment’s notice: trong thời gian ngắn – At present: bây giờ – At all cost: bằng mọi giá – At war: thời chiến – At a pinch: vào lúc bức thiết – At ease: nhàn hạ – At rest: thoải mái – at work: đang làm việc – at risk: đang gặp nguy hiểm – at first sight: ngay từ cái nhìn đầu tiên – at first: đầu tiên – at a glance: liếc nhìn – at last: cuối cùng – at the end of: đoạn cuối – at least: tối thiểu – at a loss: thua lỗ – at a profit: có lãi – at sea: ở ngoài biển – at once: ngay lập tức – at war: đang có chiến tranh – at heart: tận đáy lòng – at once: ngay lập tức – at length: cuối cùng, sau một lúc – at present: bây giờ – at all costs: bằng mọi giá – at ease: nhàn hạ – at rest: thoải mái – at least: ít nhất – at most: nhiều nhất – in turn : lần lượt
  1. Những cụm từ tiếng Anh đi với on

– On second thoughts: nghĩ lại – On the contrary: trái lại – On the average: trung bình – On one’s own: một mình – On foot: đi bộ – On purpose: có mục đích – On time: đúng giờ – On the whole: nhìn chung – On fire: đang cháy – On and off: thỉnh thoảng – On the spot: ngay tại chỗ – On sale: bán giảm giá – On duty: trực nhật

Tổng hợp

  • 10,5 triệu

    Chỉ còn 7.9 triệu/khoá học 60 buổi

    Ưu đãi khủng

  • Cho 200 khách hàng đầu tiên
  • Nhanh tay lên!

Thời gian ưu đãi cho khóa học

Sau khi bạn đăng ký bộ phận tư vấn viên sẽ gọi lại và xác nhận khóa học với bạn trong thời gian sớm nhất

Ngày
Giờ
Phút
Giây