Phân biệt và cách sử dụng Very, Too và Enough

Phân biệt và cách sử dụng Very, Too và Enough

[caption id="attachment_24194" align="aligncenter" width="364"]Phân biệt và cách sử dụng Very, Too và Enough Phân biệt và cách sử dụng Very, Too và Enough[/caption]
  1. Cách sử dụng của very

Very có nghĩa là rất. Với very thường mang ý nghĩa khách quan. Sự việc đó có thể là tiêu cực hoặc tích cực đều được. Ex: Tea is very hot, but I can drink it.
  1. Cách sử dụng too

Too có nghĩa là “quá..” mang sắc thái tiêu cực, thường dẫn đến một kết quả không hay. Ex: This shirt is too small for him to wear. Các cấu trúc với too: – S + be + Too + Adjective + For something. – S + be + Too + Adjective + that Somebody can/could not do something. – S + Verb(ordinary) + Too + Adverb + For Somebody to do something. – S + Verb(ordinary) + Too + Adverb + that Somebody can/could not do something.
  1. Cách sử dụng enough

Enough vừa là một đại từ, một trạng từ và có nhiều cách dùng hơn. Từ này có nghĩa “sufficient” – vừa đủ để làm gì. Cấu trúc với enough – S + be + Adjective + enough for somebody to do something – S + be + Adjective + enough that somebody can/could (not) to do something – S + Verb + Adverb + enough for somebody to do something – S + Verb + Adverb + enough that somebody can not / could not do something – S + Verb + Enough + Noun to do something. Ex: This luggage is heavy enough for me to carry by hand. This luggage is heavy enough that I can carry by hand. He did not work hard enough to pass the exam. I don’t have enough money to pay the rental bill.
  • 10,5 triệu

    Chỉ còn 7.9 triệu/khoá học 60 buổi

    Ưu đãi khủng

  • Cho 200 khách hàng đầu tiên
  • Nhanh tay lên!

Thời gian ưu đãi cho khóa học

Sau khi bạn đăng ký bộ phận tư vấn viên sẽ gọi lại và xác nhận khóa học với bạn trong thời gian sớm nhất

Ngày
Giờ
Phút
Giây