Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề: Văn hóa

Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề: Văn hóa

[caption id="attachment_24684" align="aligncenter" width="356"]Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề: Văn hóa Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề: Văn hóa[/caption]

A

– Assimilate: Đồng hóa – Assimilate: Đồng hóa – Acculturation: Sự tiếp nhận và biến đổi văn hóa – Ancient monument: Di tích cổ – Ancient monument: Di tích cổ

C

– Cultural exchange: Trao đổi văn hóa – Cultural integration: Hội nhập văn hóa – Cultural assimilation: Sự đồng hóa vềvăn hóa – Cultural difference: Sự khác biệt văn hóa – Cultural misconception: Hiểu lầm vềvăn hóa – Cultural specificity: Nét đặc trưng văn hóa – Cultural uniqueness: Nét độc đáo trong văn hóa – Cultural festival: Lễ hội văn hóa – Cultural heritage: Di sản văn hoá – Culture shock: Sốc vềvăn hóa – Civilization: Nền văn minh

D

– Discriminate (against smb): Phân biệt đối xử (với ai) – Discriminate (against smb): Phân biệt đối xử (với ai)

E

– Ethical standard: Chuẩn mực đạo đức – Exchange: Trao đổi – Eliminate: Loại trừ

F, H, I

– Folk culture: Văn hóa dân gian – Historic site: Di tích lịch sử – Integrate: Hội nhập – Intangible cultural heritage of humanity: Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại

N, O, P

– National identity: Bản sắc dân tộc – Oral tradition: Truyền miệng – Prejudice Định kiến, thành kiến

R

– Ritual: Lễ nghi – Race conflict: Xung đột sắc tộc – Racism: Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc – Racism: Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc

S

– Show prejudice (against smb/smt): Thể hiện thành kiến (với ai, cái gì) – Show prejudice (against smb/smt): Thể hiện thành kiến (với ai, cái gì)

T

– To be well­preserved: Được giữ gìn, bảo tồn tốt – To be derived from: Được bắt nguồn từ – To be distorted: Bị bóp méo, xuyên tạc – To be handed down: Được lưu truyền – To be imbued with national identity: Đậm đà bản sắc dân tộc – To be at risk: Có nguy cơ, nguy hiểm

W

– Wonder: Kỳ quan

Tổng hợp

 
  • 10,5 triệu

    Chỉ còn 7.9 triệu/khoá học 60 buổi

    Ưu đãi khủng

  • Cho 200 khách hàng đầu tiên
  • Nhanh tay lên!

Thời gian ưu đãi cho khóa học

Sau khi bạn đăng ký bộ phận tư vấn viên sẽ gọi lại và xác nhận khóa học với bạn trong thời gian sớm nhất

Ngày
Giờ
Phút
Giây